CONDITII GENERALE DE GARANTIE

GLOBAL SYSTEMS COMMUNICATIONS (GSC)

Drepturile consumatorului sunt asigurate de prevederile ordonanțelor si legilor aplicabile in acest sens (O.G. 21/1992, O.G. 174/2008, Legea 476/2006 si Legea 449/2003.


Garanția pentru produsele care nu sunt însoțite de un certificat de garanție emis de producător/importator se soluționează la sediul GLOBAL SYSTEMS COMMUNICATIONS SRL (GSC), adresa poștală prezentata in pagina de contact, de către GSC, prin repararea, înlocuirea sau stornarea produsului defect.

Departamentul tehnic GSC poate fi contactat la adresa garantii@gsc.com.ro sau la numerele de telefon afișate pe pagina de contact a www.gsc.com.ro.

Termenul de garanție începe din momentul facturării si livrării produselor, conform datei menționate in factura fiscala.

La solicitarea garanției este necesara prezentarea produsului defect, împreună cu accesoriile aferente si cu descrierea defectului/defectelor.

In cazul trimiterii in garanție a produselor prin intermediul serviciilor de curierat, recomandam ambalarea acestora folosind cutia si materialele de protecție originale – in caz contrar, răspunderea asupra integrității produselor revine clientului. Plata transportului pentru produsele trimise (tur) in vederea soluționării garanției cade in responsabilitatea clientului, pentru returul produselor plata transportului fiind suportata de către GSC. In cazul produselor primite gata defecte (DOA – Dead On Arrival), plata transportului tur-retur este asigurata de GSC prin serviciul de curierat Fan Courier, după notificarea departamentului tehnic.


Soluționarea garanției se face in maxim 14 zile calendaristice prin întreținere, reparare sau înlocuire. Produsele ce nu pot fi reparate sau înlocuite cu altele având performante/caracteristici similare vor fi stornate. Soldul creat in urma unei stornări poate fi folosit pentru cumpărarea unui nou produs sau poate fi returnat intr-un cont bancar.

In cazul produselor care nu pot fi identificate printr-un număr serial unic, solicitam menționarea numărului facturii de achiziție. In cazul in care produsele ajung neînsoțite de accesorii pe care departamentul tehnic le considera esențiale, produsele pot fi returnate clientului fără a i se soluționa garanția.

Toate produsele vândute beneficiază de garanție, mai puțin cele care intră în categoria consumabilelor. Produsele sau accesoriile produselor care prin natura lor își pierd din calitățile originale în timp, în urma folosirii (ex: acumulatori, baterii, lămpi de videoproiector etc) si anumite produse aflate in promoțiile de lichidare a stocurilor, beneficiază de o perioada de garanție ce poate fi mai mica de sau cel mult egala cu un an. Durata medie de utilizare a produselor, daca nu este altfel menționată este identica cu perioada de garanție.

Operațiunile de service efectuate in perioada de garanție vor fi menționate pe documente separate. Aceste documente devin partea integranta din Certificatul de Garanție. Perioada de garanție se prelungește cu intervalul in care produsele s-au aflat in service. Produsele oferite ca înlocuire pentru unele defecte beneficiază de un nou termen de garanție.


In cazul in care solicitarea de acordare a garanției este nejustificata (produs funcțional sau cu defecte rezultate din utilizare improprie ce duc la anularea certificatului de garanție), solicitantul va achita taxa de transport pentru retur. GSC își rezerva dreptul de a percepe o taxa de diagnosticare in astfel de situații sau plata transportului de retur in avans.

Produsele ieșite din perioada de garanție sau cele care nu se încadrează in termenii si condițiile generale de acordare a garanției nu intra sub incidenta celor 14 zile de soluționare, termenul fiind de minim 30 zile de la data intrării in service.

Produsele neridicate de la unitatea de service in termen de 60 de zile de la finalizarea operațiunilor vor fi declarate abandonate si predate centrelor de colectare.

Produsele software nu fac obiectul garanției.


Nu fac obiectul garanției produsele care prezinta defecte fizice precum: lovituri, crăpături, ciobiri, componente/piese arse, etc., etichete sau sigilii de garanție deteriorate, îndepărtate sau modificate, produsele utilizate in condiții neadecvate (tensiuni de alimentare necorespunzătoare, supunerea la variații mari de temperatura si presiune, șocuri mecanice, manipulare incorecta, utilizarea produselor in condiții de umiditate, praf, noxe sau sub acțiunea substanțelor chimice, software parolat etc.), setări si instalări incorecte, surse defecte, prize fără împământare, pătrunderea de lichide, metale sau alte substanțe in interiorul echipamentelor, intervenția mecanica sau plastica asupra produselor, conectarea sau deconectarea anumitor componente in timpul funcționarii echipamentelor, virusări, rescrieri greșite de BIOS sau BIOS parolat etc. precum si produsele la a căror instalare s-au folosit incorect programele de instalare sau au fost utilizate alte drivere ori programe decât cele originale. Instalarea sau punerea in funcțiune a produselor de către persoane neautorizate duc la pierderea garanției. Programele si informațiile salvate pe medii de stocare pot fi șterse in timpul operațiunilor de service. Recomandam realizarea de back-up periodic.

Cu privire la deșeurile de echipamente electrice si electronice (DEEE), consumatorii au obligația sa nu elimine DEEE ca deșeuri municipale nesortate si sa colecteze selectiv aceste DEEE. Simbolul care indica faptul ca echipamentele electrice si electronice fac obiectul unei colectări separate reprezintă o pubela cu roti barata cu doua linii in forma de X.

 Produsele comercializate de către GSC sunt noi, in ambalajul original si in momentul livrării sunt însoțite de factura fiscala si certificat de garanție.

 

GSC ONLINE SHOP

Don’t miss out our amazing offers